Dodržování námořními linkami plavebních řádů se zlepšilo

Podle Sea-Intelligence se v únoru 2023 zvýšil index dodržování plavebních řádů námořními linkami o 7,7 p.b. ve srovnání s předchozím měsícem a dosáhl 60,2 %. Průměrná doba zpoždění se snížila na 5,29 dne.

Ve srovnání s únorem loňského roku se zpoždění snížilo o 2,3 dne, tedy se zlepšilo o 26 procentních bodů.

Všech 14 hlavních linek zaznamenalo nárůst ukazatele dodržování plavebního řádu. Nejspolehlivější z tohoto hlediska letos v únoru byl Maersk s indexem dodržování 64,9 %. MSC dodržovala plavební řády na 64,4 %. Hamburk Süd – na 60 %. Všichni ostatní dopravci dodržovali plavební řády na 50–60 %. Nejhorší ukazatel shody s plavebním řádem měl Zim s 52 %.