Dodávka zboží z Číny do Evropy po železnici se stala levnější než námořní doprava

Náklady na dopravu nákladu v kontejnerech mezi Asií a Evropou po železnici klesly pod náklady na námořní dopravu.

Prognóza nákladů na dopravu je tradičně založena na dvou indexech: ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) и WCI Drewry (World Container Index). Index ERAI ukazuje cenu na přepravu váženého průměru 1 FEU na všech trasách koridoru „hranice ČLR – hranice EU“. Mezinárodní analytická agentura Drewry (tvůrce WCI – index světového kontejneru) vypočítává svůj index na základě sazeb 7-9 námořních přepravních společností, kdy vypočítávají aritmetický průměr z těchto dat.

Poprvé ERAI klesl pod WCI Drewry v listopadu 2020. Od té doby se rozdíl mezi indexy stal stabilním trendem, který už trvá čtyři měsíce. Maximální cena námořní dopravy v lednu letošního roku činila $5,26 tis. s indexem ERAI $2,67 tis.

Tradiční role železnice jako doplňku námořní dopravy v globálních dodavatelských řetězcích se změnila uprostřed rostoucích námořních sazeb a udržitelných železničních tarifů. Blokace Suezského průplavu na konci března bylo dalším argumentem ve prospěch železniční dopravy.

V prvním čtvrtletí roku 2021 se kontejnerová doprava na trase Čína – Evropa – Čína, pomocí infrastruktury ruských železnic (RŽD), zvýšila ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 2,2krát na 162,6 tis. TEU. Také přeprava ložených kontejnerů vzrostla 2,1krát na 151,5 tis. TEU (bylo přepraveno asi 1,2 milionu tun, což je nárůst 2,7krát). Tranzit z Číny do Evropy zároveň od začátku roku vzrostl 2,1krát na 105,8 tis. TEU, z Evropy do Číny 2,3krát na 56,8 tis. TEU.

Zdroje: gudok.ru, tks.ru