Do vnitrozemí Číny pro náklad na vozidlech TELS

V důsledku podepsané mezivládní dohody mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou od ledna 2019 ruští mezinárodní silniční dopravci získali možnost přepravovat zboží do vnitrozemí Číny.

„Možnost“ však neznamená „schopnost“. Ve skutečnosti zatím jen málo přepravních společností je schopno zajistit dopravu do / z Číny za 50-kilometrové pásmo od hranice. Oleg Ostapovič, vedoucí Komerčního oddělení přepravní společnosti TELS CARGO a náměstkyně generálního ředitele TELS CARGO Jevgenija Golub hovoří o hlavních specifikách práce silničních dopravců v tomto směru a o překážkách pro vstup na čínský logistický trh.

Oleg Ostapovič: „Od podzimu roku 2019 jsme začali uskutečňovat přepravu do vnitrozemí Číny: nejprve byly Peking, Šanghaj, poté se přidaly Hongkong a Guangzhou. Tento trh se velmi liší od trhu ve všech jiných regionech, v nichž jsme pracovali a pracujeme.“

1) Mnoho mezinárodních dohod neplatí

Oleg Ostapovič: „V Číně neplatí řada rozšířených mezinárodních dohod. Například Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Relativně nedávno začala platit úmluva o mezinárodní nákladní přepravě s použitím Carnet TIR, ale vnitřní celnice stále s tím nepracují – odbavení lze provést pouze na hraničních přechodech.“

2) Bez místního asistenta se neobejdete

Jevgenija Golub: „Organizace cesty do Číny je velmi pečlivá práce. Jednou z vážných překážek pro vstup na tento trh je jazyk. Musíte vyřídit velké množství dokumentů na vozidlo a pro řidiče a všechny musejí být přeloženy do čínštiny. A nejdůležitější je to, že i v dopravním procesu je čínský jazyk nezbytný.

Přeprava bez pomoci místních dodavatelů je velmi obtížná. Dopravní značky a ukazatelé nejsou duplikovány v latinské grafice. V procesu přepravy musíte komunikovat s místními službami a policií. Při nakládce a vykládce potřebujete také místního asistenta. Bez tlumočníka je obtížné dokonce pronajmout si hotel. My pracujeme se stálými asistenty, jejichž kompetence a spolehlivost již námi byly ověřeny.“

3) Omezení pracovní doby a seznamu zboží

Jevgenija Golub: „Při plánování přepravy musíme vzít v úvahu pracovní harmonogram hraničních přechodů – pracují tam od devíti hodin ráno do pěti večer a nic se neděje mimo pracovní dobu.

Dalším specifikem silniční nákladní dopravy v Číně jsou omezení týkající se přepravy určitých druhů zboží. Existují náklady, které lze do Číny dovážet po moři, ale nelze jej přepravovat po silnici. A existují kategorie zboží, které je v zásadě zakázáno dovážet do Číny, například některé kategorie chemických produktů druhotného zpracování. Problematické je také organizování silniční přepravy nebezpečného a nadměrného nákladu. A pokud jste tyto problémy předem neprojednali s místními experty, nezjistili jste přesně, co smíte dovážet a co nesmíte, riskujete vážné ztráty.“

4) Co a kam vozí?

Oleg Ostapovič: „Převážná část silniční dopravy z Číny směřuje do blízkých ruských regionů, ale jízdy do Moskvy a Petrohradu jsou již stále častější. Když například je náklad drahý a musíte jej přivézt rychle; je automobilová doprava výhodná také na velké vzdálenosti. Například sazba Peking – Moskva činí něco kolem 7,5 tisíců dolarů. Ale náklad dorazí za 12–13 dní v bezpečí a neporušený. V Číně jsou dobré silnice – můžete projíždět denně až 800 km.“

Jevgenija Golub: „Již jsme vlastními vozidly přepravovali z Číny tovární zařízení, automobilové díly, sklo, aluminiové profily, gumu, chemikálie, ale můžeme přepravit kterýkoliv náklad vhodný pro přepravu v plachtovém návěsu.“

***

INFORMACE. Skupina společností TELS již řadu let organizuje nákladní přepravu do / z Číny všemi dopravními prostředky. Byla realizována dodávka široké škály typů nákladů, včetně vysoce přesného zdravotnického zařízení a léků, složité elektrotechniky, výrobního vybavení, akumulátorových baterií, výrobků lehkého průmyslu, chemických surovin, těžkého nebezpečného zboží atd.

Až donedávna logistická schémata zahrnovala využívání námořní, letecké a železniční dopravy, jakož i motorových vozidel, s jízdami do 50-kilometrového hraničního pásma v Číně. Nyní se tato schémata rozšířila na používání motorových vozidel v hlubokém vnitrozemí Číny.

V mnoha případech je zákazníkovi nabídnuto hned několik schémat pro dodání jeho nákladů. Zákazník může použít vyvinutá schémata k optimalizaci logistických výdajů svého podnikání za různých okolností.