Co očekává trh námořní kontejnerové přepravy v roce 2018

корабль.jpeg

Deshchenya.jpg

Vedoucí Oddělení multimodální přepravy TELS Evgenij Descheney – o tom, jaký bude trh námořní kontejnerové přepravy v novém roce a co lze očekávat na dynamice sazeb.

Evgeniji, jaký byl rok 2017 pro trh námořní přepravy?

Začneme tím, že v roce 2017 se trh námořní kontejnerové přepravy nejenom projevil pozitivním trendem, ale navíc všechny námořní linky dosáhly zisku.

Připomenu, že trh námořní kontejnerové přepravy začal cítit potíže od roku 2009 – zatížení lodí klesalo. Na jaře roku 2015 začal nejvýznamnější pokles sazeb za přepravu: konkurence na námořních linkách se stala obzvláště tvdrá a velcí vlastníci nákladu využívali tuto situaci k zmenšování cen na nejnižší možnou úroveň. Například, v březnu roku 2016 sazba ve směru Čína (hlavní přístavy) – Riga klesla na rekordní nízkou úroveň 450 dolarů. Pro srovnání: v březnu roku 2015 to bylo 1350 dolarů.

Činnost námořních linek je řízena antimonopolním výborem, který jim brání vstupovat do spiknutí s cílem udržet sazby. Pro zlepšení situace pro sebe velcí námořní operátoři se začaly sjednocovat do aliancí. V důsledku toho se do poloviny roku 2017 objevily na trhu tři aliance:

• 2M: Maersk, MSC;

• The Ocean Alliance: COSCO, CMA CGM, Evergreen, OOCL a

• The Aliance: NYK Line, MOL, „K“ Line, Hapag-Lloyd, UASC, Yang Ming Line.

Díky práci v aliancích námořní linky mají možnost nevyvádět celý lodní park na stávající obchodní zakázky a proto nakládat pracující lodě plněji a rychleji. Současně operátoři mohou navzájem používat hotové služby jeden druhého, rozšiřovat geografii provozu a zvyšovat celkovou úroveň služeb.

Taková politika přivedla ke snížení míst pro nákladové balíky a vytvořila předpoklady pro zvýšení sazeb. Kromě toho trh začal růst, nabídka zboží ve všech směrech stoupla. K létu roku 2017 přepravní sazby se zvýšily několikrát ve srovnání s březnem 2016, ačkoliv se dosud nevrátily na úroveň března 2015.

Námořní trh v roce 2018 – co se očekává?

Světový trh roste. Ekonomika Číny jako největšího dodavatele kontejnerového nákladu se regeneruje. Indie zvyšuje své ekonomické pozice: vykazuje dobré tempo růstu a podle prognóz bude růst HDP a zahraničního obchodu této země pokračovat. V roce 2018 tedy existují všechny předpoklady pro růst objemů námořní přepravy.

Pro prognózování dynamiky trhu kontejnerové přepravy již nějaký čas využívám index BalticDry jako předstihující indikátor. Měří objem dopravy suchým nákladem. Toto je surovina, která se používá v průmyslové výrobě: uhlí, rudy apod. Jestli objem dopravy takového zboží klesá, to znamená, že světová výroba se snižuje a brzy to přivede ke snížení globálního obchodu a trhu kontejnerové dopravy.

Index BalticDry začal růst od počátku roku 2017, a již ve třetím čtvrtletí loňského roku došlo k výraznému nárůstu trhu kontejnerové přepravy. V roce 2018 růst pokračuje.

Objem celosvětové námořní kontejnerové přepravy v lednu až únoru 2018 vzrostl oproti stejnému období loňského roku o 6,7 % na 26 milionů TEU. Nejvíce tok kontejnerů se zvýšil směrem z Asie do přístavů evropského kontinentu a Severní Ameriky.

Podle Asociace námořních obchodních přístavů v Rusku kontejnerová přeprava ruských přístavů se za 2 měsíce roku 2018 zvýšila ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 14,9 %.

Jak se pravděpodobně budé chovat námořní kontejnerová přeprava?

Obvykle by zvýšení dodávek zboží mělo vést ke zvýšení sazeb. Současně s růstem nákladů se však výrazně zvyšuje kapacita kontejnerů obchodní flotily. Námořní linky aktivně objednávají a uvádějí do provozu megakontejnerové lodě o kapacitě více než 20 tisíc TEU. V roce 2017 na servisní oceánské linky byla uvedena tři kontejnerová plavidla: OOCL Hongkong, OOCL Germany a MadridMaersk.

Celkově plánuje OOCL vybudovat 6 megakontejnerových lodí o kapacitě více než 21 tisíc TEU. Na internetu se diskutuje o informacích, že MSC projednává stavbu v Jižní Koreji 11 lodí s kapacitou 22 tisíc TEU, jakož i své 22-tisícové kontejnerové lodě plánuje stavět další přepravní operátor – CMA CGM.

Podle splash247.com, do roku 2020 se podíl kontejnerových lodí s kapacitou vyšší než 14 tisíc TEU vzroste až na 90 % od celosvětového kontejnerového loďstva, v současnosti tento podíl tvoří zhruba 50 %.

S ohledem na výše uvedené informace není snadné předvídat dynamiku úrovně sazeb pro kontejnerovou námořní přepravu v příštích 2 letech. V případě, že růst kontejnerové kapacity se bude shodovat s růstem potřeb trhu, bude sazba udržována přibližně na stejné úrovni, s malými sezónními výkyvy.

S vysokým stupněm pravděpodobnosti lze předpokládat, že k významnému trvalému růstu nedojde. Malé výkyvy dolů jsou možné, jak to bylo v lednu až únoru roku 2018 vzhledem k sezónnímu poklesu. Pak operátoři dokonce stáhli lodě z několika směrů, aby doložili zbývající. Námořní linky se naučily řídit ceny a zatížení lodí, aby udržovaly rovnováhu.

Dnes však na trh má významný vliv i faktory neekonomického původu – sankce, rostoucí protekcionistické tendence, politické napětí. Tyto události je obtížnější prognózovat. Jediné politické řešení, zavedení tarifní bariéry, přísnější ekologické a hygienické požadavky mohou významně snížit objem nákladů na jakémkoliv směru přepravy.

Dnes již vidíme, jak jsou tato rizika realizována. Protekcionistické iniciativy USA, které hrozí přerůst v reálné obchodní války, mohou výrazně snížit transatlantický trh kontejnerové přepravy. V souvislosti s plánovaným růstem kapacity kontejnerového světového loďstva výsledkem těchto válek by mohlo být nové kolo poklesu sazeb.

Jaké jsou tendence na trhu s „krátkým mořem“?

Podle statistik Eurostatu v roce 2017 z Evropské unie do Ruské federace námořní dopravou bylo přepraveno 5,7 milionů tun nákladu – o 30 % více než v roce 2016. Pro srovnání uvedu, že dynamika růstu silniční dopravy z EU do Ruské federace v tomto období činila 16 %.

Evropská unie všemi možnými způsoby podněcuje projekty zaměřené na rozvoj ekologických druhů dopravy, a to nemůže neovlivnit strukturu dopravy. Připomeňme strategický dokument Evropské komise „Doprava – 2050“. Jeho cílem je snížit množství emisí škodlivin do ovzduší o 60 %. Podle tohoto dokumentu, k roku 2050 více než polovina nákladní dopravy na vzdálenost přesahující 300 km by musela být provedena po železnici a vodní dopravou.

Samozřejmě, pokud jde o provoz z EU do zemí SNS, organizace dodání zboží po silnici zatím je mnohem jednodušší a rychlejší než námořní dopravou. Kromě delšího a složitějšího procesu organizace námořní přepravy (pronájem kontejneru, doba manipulace s nákladem v přístavech, organizace dodání do / z přístavů a tak dále), na vnitřním trhu EU je zaznamenán navíc nedostatek vhodného kontejnerového zařízení. Standardní návěs automobilu zhruba odpovídá objemu kontejneru o 45 stopách, najít takový kontejner však není jednoduchý úkol.

Ale, jak vidíme z výše uvedených statistik, vodní doprava v intrakontinentální mezinárodní dopravě nabírá na váze.