Co je důležité zvážit zákazníkovi při přepravě nadrozměrných a těžkých nákladů? Odborné poradenství

Ivanova-200x300.jpg

Vedoucí Oddělení přepravy projektových a nadrozměrných nákladů skupiny společností TELS Julia Ivanova

Přeprava nadrozměrných a těžkých nákladů je jedním z nejsložitějších druhů přepravy, kde jsou obzvláště důležité znalosti, zkušenosti a schopnost naléhavě řešit nestandardní úkoly. Intuice specialisty mimochodem je také kvalitou užitečnou při podobných záležitostech, což pomáhá předvídat různá rizika, ale, jak ukazuje praxe, intuice funguje správně pouze na základě dobré odborné přípravy.

Pro zákazníka přepravy nadrozměrných nákladů jsou také nezbytné určité znalosti v této oblasti, to pomáhá snižovat věrohodnost různých nečekaných a neplánovaných výdajů. Níže uvádíme několik doporučení: co je důležité zvážit zákazníkovi, aby snížil rizika nepředvídaných situací a pomohl svému logistickému dodavateli lépe organizovat přepravu nadrozměrných nákladů.

1. Zkontrolujte platnost údajů o nákladu.

Charakteristiky nákladu uvedené v technické dokumentaci nemusejí odpovídat skutečnosti, zejména pokud stroje, agregáty a zařízení již byly v provozu, mohly být nějakým způsobem modernizovány. Rozměry nákladu musejí být znovu změřeny s ohledem na všechny „střechy“, „ochranné kryty“ a další části.

2. Zkontrolujte, jestli náklad není „dvojího použití“, a jeho třídu nebezpečnosti.

Použité strojní zařízení bude pravděpodobně klasifikováno jako „nebezpečný náklad“ (ADR), pokud se při jeho práci používaly hořlavé nebo toxické technologické kapaliny. Standardně se předpokládá, že v něm tyto kapaliny částečně zůstávají a mohou během přepravy představovat nebezpečí pro lidi a životní prostředí.

Občas náklad může byt kvalifikován celními orgány jako produkt „dvojího použití“ (lze jej použít k vojenským účelům), což přinese dodatečné komplikace a omezení při vývozu. To se obvykle vztahuje na všechny druhy speciálních vozidel, ale průmyslové zařízení se také může dostat do této kategorie. V této záležitosti je lepší poradit se s odborníky.

3. Připravte se na to, že náklad nepojede nejkratší cestou.

Při přepravě nadrozměrného a těžkého nákladu je prakticky každý náklad zvláštní a vyžaduje detailní zpracování schématu dodávky s přihlédnutím k jeho individuálním vlastnostem. Čím nestandardnější a objemnější je náklad, tím méně je:

  • přístavů, které ho můžou přijmout a znovu přeložit;
  • vozidel, která ho mohou převézt;
  • silnic, kterými může projet;
  • mostů, nadjezdů a dalších silničních konstrukcí, které ho můžou propustit.

Propracování trasy často trvá déle, než se očekávalo. Ale čím podrobněji je vybudována trasa, tím rychleji budou získány potřebné povolovací dokumenty a tím přesnějsí budou termíny přepravy.

Jedním z názorných případů přepravy v TELS je přeprava tří kontejnerů pro skladování kapalného dusíku z Polska do rafinérie v Bělorusku. Rozměry předmětů činily: délka – 33 m, šířka – 3,17 m, výška – 4,15 m. Hmotnost jednoho kontejneru byla 104 tuny.

азот емкость.jpgPo podrobném zkoumání (průzkumu) tras se ukázalo, že až 3 (!) předběžně vhodné tratě pro přímou dodávku z Polska do Běloruska jsme museli jedna po druhé vyloučit – v té době se na těchto silnicích prováděly stavební práce. Pouze čtvrtá možnost, která zahrnovala tranzit přes Ukrajinu, byla vhodná pro dodávku nákladu.

Dále bylo nutno získat povolení k přepravě nadrozměrných a těžkých nákladů, dohodnout si plán transportu s silničními službami a silniční policií tří zemí. Často v podobných případech přepravy proces získání povolení trvá několik měsíců. Správná příprava dokumentace a zavedené obchodní vztahy nám umožnily zahájit přepravu hned druhý měsíc po předložení dokumentů ke schválení.

Vozidlo s nákladem bylo vysoké téměř 5 metrů. Pro úspěšné pohybování po deklarované trase byla vyvinuta řada technologických řešení pro průjezd jednotlivých úseků silnice. Konkrétně několikrát byla provedena demontáž stožárů a semaforů s následnou obnovou. V jednom případě byla dočasně změněna konstrukce přepravních plošin tak, aby náklad projel pod jedním z nejnižších mostů.

***

Přeprava nadrozměrných a těžkých nákladů má mnohé další specifičnosti a „nástrahy“, které si musí brát v úvahu váš logistický dodavatel, proto poslední rada zní tak: svěřujte přepravu nadrozměrného nákladu pouze zkušenému a spolehlivému partnerovi.

Pokud je to pro vás zajímavé a aktuální, navrhuji se podívat na video, kde se diskutuje o hlavních znacích spolehlivosti dodavatele pro přepravu nadrozměrných a projektových nákladů.

Dozvědět se více o přepravě nadrozměrných a těžkých nákladů, odeslat žádost nebo se obratit s otázkami můžete na níže uvedené kontakty:

Julia Ivanova, vedoucí Oddělení přepravy projektových a nadrozměrných nákladů skupiny společnosti TELS

Tel: +375 17 210 49 31 (vnitřní linka 1056)

Skype: Julia.ivanova20

E-mail: j.ivanova@telsgroup.by