Celosvětový nedostatek řidičů se do pěti let zdvojnásobí

Po průzkumu více než 4700 dopravních společnosti v Americe, Asii a Evropě, jejichž podíl na celosvětovém HDP dosahuje 72 %, je Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nucena přiznat, že celosvětový nedostatek řidičů nákladních vozidel se v roce 2023 zvýšil. Zpráva IRU o předbězných výsledcích za rok 2023 ukázala, že ve 36 zkoumaných zemích je neobsazeno více než 3 miliony volných pracovních míst řidičů nákladních vozidel, tedy 7 % z celkového počtu volných míst.

Předpokládá se, že tento nedostatek se v příštích letech výrazně zhorší. Více než 7 milionů volných pracovních míst řidičů nákladních vozidel by mohlo do roku 2028 zůstat neobsazeno, včetně 4,9 milionu v Číně (20 % z celkového počtu pozicí), 745 tisíc v Evropě a 200 tisíc v Turecku (17 % a 28 % v tomto pořadí).

Tato prognóza vychází ze skutečnosti , že se zvětšuje obrovský rozdíl mezi mladými a staršími řidiči a situace se v příštích pěti letech výrazně zhorší. Profesionální řidiče nákladních vozidel stárnou: v současnosti je méně než 12 % řidičů nákladních vozidel mladších 25 let (v Evropě tento ukazatel činí asi 5 %). Jedinými zeměmi s vyšším podílem řidičů do 25 let jsou Čína (17 %) a Uzbekistán (25 %).

Ve většině zkoumaných zemí se nejméně 50 % operátorů silniční dopravy potýká s vážnými problémy při najímání kvalifikovaných řidičů. Mnozí z operátorů také nejsou schopni rozšířit své podnikání a přicházejí o stávající zákazníky a ztrácejí příjmy.