Celosvětový kontejnerový trh ukazuje růst

Nehledě na klesající sazby námořních kontejnerových přeprav zůstavají objemy celosvětového kontejnerového trhu stále vysoké. Statistický server Container Trade Statistics (CTS) zveřejnil data za srpen, která ukazují, že poptávka na celosvětovém kontejnerovém trhu stále zůstává na rekordně vysokých úrovních období pandemie (po poklesu ve druhém pololetí loňského roku a v prvních měsících letošního roku).

Objemy celosvětového trhu se na jaře 2023 stabilizovaly a od května do července činily asi 15 milionů TEU měsíčně. CTS odhaduje, že objemy trhu v srpnu budou činit 15,3 milionů TEU, což je o 3,6 % více než o rok dříve a o 5,3 % více, než v srpnu předpandemického roku 2019.

V meziměsíční dynamice roku 2023 objemy nadále rostou všude s výjimkou Evropy. Od března stále klesá dovoz do Evropy, avšak jeho objemy zůstavají nad antirekordy z druhého pololetí loňského roku. Od začátku letošního roku je evropský export na rekordně nízkých úrovních.

V Asii objemy stále rostou: objemy dovozu jsou pod úrovněmi pandemického období, ale jsou výrazně vyšší než úrovně v předpandemických letech 2019 až 2018; objemy kontejnerového vývozu překročily maxima z let 2021 až 2022, a to již druhý měsíc v řadě.

Graf dynamiky objemů kontejnerového dovozu do USA v letošním roce se víceméně shoduje s grafy pro roky 2019 až 2018, průměrné měsíční objemy jsou však o 100-150 tisíc TEU vyšší než objemy v období před koronavirovou krizí.