Bělorusko 7,6 krát zvýšilo dovoz mléka a smetany

V 1. polovině roku 2016 do Běloruské republiky ze zemí EU automobilovou dopravou bylo převezeno 1430 tun zboží, což je o 15,3 % méně než ve stejném období loňského roku.

Nejsilnějším faktorem poklesu na trhu automobilové nákladní dopravy v této oblasti je významné snížení dovozu ovoce a zeleniny. Objem dovozu ovoce od ledna do června 2016 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o 23,2 %, zeleniny a okopanin (626 tisíc tun) – o 35,1 % (na 178 tisíc tun).

Současně více než 7,6 krát se zvýšily dodávky do Běloruské republiky z EU čerstvého mléka a smetany. Během první poloviny roku 2016 na území Běloruské republiky bylo těchto potravin dovezeno 58,5 tisíc tun, zatímco ve stejném období loňského roku dovoz činil pouze 7,6 tisíc tun.

Снимок.PNG

Z nepotravinářských výrobků výrazně vzrostl dovoz z Běloruska stavebních materiálů ze skupiny „beton, cement a podobné materiály“.

Marketingové oddělení společnosti TELS, podle Eurostatu