Automatizované kontrolní komplexy urychlí přepravu kontejnerů z Číny po železnici

Tisková služba ruské státní korporace Rostech informuje o plánech vybavit železniční kontrolní stanoviště na rusko-čínských hranicích systémem IDK (kontrolní a inspekční komplex), do 31. prosince 2021, které umožní automatickou kontrolu zboží bez zastavení vlaku.

„Železniční stacionární systém IDK je schopen kontrolovat vozy bez zastavení vlaku rychlostí až 70 km/h, což výrazně urychlí proces předávání celní kontroly,“ uvedl Rostech ve svém prohlášení. Inteligentní skener bude schopen rozpoznat jakoukoliv tajnou skrýš i v tom případě, jestli by byla v samém temném koutě vlaku.

Rostech tvrdí, že systém IDK rozpozná organické látky, anorganické látky, těžké a lehké kovy a přesnost jeho práce nezávisí na hustotě baleni nebo vlastnostech materiálů. Může také vzdáleně odhadnout hmotnost zboží s chybou nejvýše 10%.

Zrychlí se kontejnerové vlaky?

Oddělení železniční nákladní dopravy Skupiny společností TELS komentovalo prohlášení společnosti Rostech následovně: „Zavedení těchto kontrolních technologií skutečně urychlí zpracování kontejnerových vlaků a jejich průjezd přes hranice, ale vlaky budou muset být zastaveny, to je technologická nutnost kvůli rozdílu v normách rozchodu kolejí. Kontejnery jsou naloženy na širokorozchodné plošinové vozy, které pokračují dále přes území Ruské federace.“

Dmitrij Pochodenko, specialista na železniční nákladní dopravu Skupiny společností TELS:

„Schéma přepravy kontejnerů přes hranici dnes vypadá takto: kontejnerový vlak vstoupí na území Ruské federace v kontejnerovém terminálu Zabajkalsk, kde jsou kontejnery vykládány mimo vozy. Zde dovážené zboží přijímá nejen železnice, ale také celní služba a provádí se tranzitní celní odbavení. Na základě rozhodnutí celních orgánů lze kontejnery selektivně vystavovat ke kontrole pomocí mobilního systému IDK nebo ke klasické kontrole – tyto kontejnery zůstávají v pásmu celní kontroly terminálu. Kontejnery, které prošly celním odbavením, jsou naloženy na železniční nástupiště a odeslány vlakem.

Kontrola kontejnerů vystavených celními orgány se provádí pomocí přibližně stejné technologie systému IDK, ale pouze čekání ve frontě dnes může trvat několik dní až dva týdny.

Pokud bude na hranicích instalován stacionární systém IDK, který automaticky prohledá všechny kontejnery „při vjezdu“, nebude třeba celní kontroly pomocí mobilního IDK, počet zadržených kontejnerů pro kontrolu se sníží, protože celní orgány si vyžádají kontrolu pouze ty kontejnery, kde zjistí jakékoli nesrovnalosti.

Pokud tedy Rostech skutečně splní své sliby a technologie bude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, budou zákazníci z Číny přepravovat zboží rychleji.“

Použité zdroje: chinalogist.ru, rostec.ru

P.S.: O zdraví posádky lokomotivy se není třeba obávat, jelikož rentgenové paprsky jsou směrovány pouze na nákladní vozy a kontejnery, lokomotivy nejsou skenovány. Nebude tím trpět ani zboží. Parametry systému IDK vyhovují normám radiační bezpečnosti a ochrany proti rentgenovému záření podle doporučení IAEA, WHO a Mezinárodní komise pro radiační ochranu.