13 organizací automobilové dopravy proti Rakousku

Třináct evropských asociací automobilové dopravy vyzvalo Evropskou komisi, aby učinila opatření proti novým zákazům tranzitu na rakouské dálnici Tauern. Tyto zákazy vstoupily v platnost od konce ledna.

Organizace z celé Evropy, včetně Rakouska, zdůrazňují, že počet jednostranných tranzitních omezení, která zavedla rakouská vláda, neustále roste v průběhu mnoha let. Na začátku roku se objevil nový zákaz na další významné transevropské trase, tentokrát na А10 (dálnice Tauern): jízdy nákladních vozidel cestujících směrem do Německa nebo Slovinska/Itálie jsou zakázány ve všechny pátky.

Vzhledem k tomu, že používaná pro vnitrostátní přepravu v Rakousku vozidla jsou ze zákazu vyňata, asociace tvrdí, že to nepřímo vede k upřednostňování rakouských vozidel. „Zákazy řízení, které povolují pouze přepravu do Rakouska a z Rakouska, porušují zásadu volného pohybu zboží v EU a diskriminují zejména nerakouské dopravce,“ řekl profesor Dr. Dirk Engelhardt, zástupce představenstva německé asociace BGL.

Zdroj: trans.info