Logistické zprávy z TELS GLOBAL

Podíl TELS na logistickém trhu neustále roste

Na základě údajů převzatých z databáze Eurostat byl zaznamenán růst podílu společnosti TELS na mezinárodním trhu silniční přepravy v destinacích EU – země SNS.

Kancelář TELS v Londýně zvedá počet přeprav v rámci EU a zemí SNS

V roce 2015 byla rozšířená operativní struktura londýnské kanceláře TELS, díky čemu vzrostl počet přeprav mezi Velkou Británii a jinými zeměmi EU a SNS.

TELS navyšuje provozní kapacity v rámci přeprav Evropa – Kazachstán

Přepravy nákladů do daných destinací vyžadují zvýšení požadavků, týkajících se technického stavu a vybavení vozidel.

TELS optimalizuje přepravy sběrných nákladů z Evropy do zemí SNS.

Organizačně-technologická modernizace napomáhá ke zrychlení procesů sběrky, konsolidace a dodání sběrných nákladů z Evropy do zemí SNS.

Nové oddělení Velké Británie a Irska

Hlavním posláním nového oddělení je organizace přeprav z Velké Británie a Irska do zemí SNS. Založení nového oddělení zdokonalí spolupráci TELS s rezidenty na území SNS a také zjednoduší spolupráci se společnostmi se sídlem na území Velké Británie.

Vozový park TELS čítá 170 vozidel velkotonážní a malotonážní techniky

Skupina společností TELS pokračuje ve svém rozvoji nehledě na nepříznivou ekonomickou situaci, rozšířenou po celém světě. Jedním z ukazatelů úspěšného rozvoje společnosti je neustálé rozšíření vlastního vozového parku.