Novinky TELS

Změna priorit: dochvilnost je „dražší než peníze“, mnoho dodavatelů je lepší než jeden

Změna priorit: dochvilnost je „dražší než peníze“, mnoho dodavatelů je lepší než jeden

Centrum pro inovace dodavatelského řetězce na Auburnské univerzitě, „Logistika 2030“, provedlo studii o strategických otázkách logistiky zdrojů a dovozu. Zpráva organizace uvádí, že pokračující přerušení dodávek, tonáž a nedostatek vybavení nutí společnosti přehodnocovat priority systému řízení dodavatelského řetězce.

Sazby letecké dopravy z Číny se zvýšily

Sazby letecké dopravy z Číny se zvýšily

Sazby charterové nákladní vyletěly na 1,5 milionu dolarů za jednosměrný let, protože během špičkové sezónní poptávky se zhoršuje nedostatek kapacit.

Z Číny do USA přes Rusko – nová alternativa v dodavatelských řetězcích

Z Číny do USA přes Rusko – nová alternativa v dodavatelských řetězcích

Aby diverzifikovali dodavatelské řetězce, logističtí operátoři vyvíjejí alternativní přepravní trasy z Číny na východní pobřeží Severní Ameriky pomocí ruských železnic a pobaltských přístavů.

Nový úspěch společnosti TELS v oblasti podnikové sociální zodpovědnosti

Nový úspěch společnosti TELS v oblasti podnikové sociální zodpovědnosti

V červenci letošního roku společnost TELS opět prošla auditem dodržování zásad podnikové sociální zodpovědnosti a zvýšila své skóre o 8 bodů!

Co jste nevěděli o nákladní letecké dopravě

Co jste nevěděli o nákladní letecké dopravě

Trh s nákladní leteckou dopravou je zvláštní. Je zde hodně překvapení: od praxe vztahů agentů až po často neočekávané chování leteckých společností. TELS se nicméně na tomto trhu dobře vyvíjí, ukazuje někdy jedinečné schopnosti a vede při řešení mnoha problémů.

V letní sezóně se nepředpokládá snižování sazeb

V letní sezóně se nepředpokládá snižování sazeb

Léto se na trhu nákladní dopravy obvykle vyznačovalo malým sezónním poklesem sazeb dopravců. Uzavřením ročních smluv se svými zákazníky vytvořily spediční společnosti podmínky smluv s přihlédnutím k tomuto faktoru.

Nová linka TELS pro přepravu sběrného nákladu z Ruska do Evropy

Nová linka TELS pro přepravu sběrného nákladu z Ruska do Evropy

Zvláštností trhu pro přepravu maloobjemového nákladu mezi Ruskem a Evropskou Unií je to, že ve směru EU-RU existuje mnoho služeb pro dodávku sběrného nákladu kamiónem, v opačném směru se přepravují maloobjemové náklady převážně pomocí malotonážní dopravy.

Dodávka zboží z Číny do Evropy po železnici se stala levnější než námořní doprava

Dodávka zboží z Číny do Evropy po železnici se stala levnější než námořní doprava

Náklady na dopravu nákladu v kontejnerech mezi Asií a Evropou po železnici klesly pod náklady na námořní dopravu.

Vysoké ceny letecké dopravy zůstanou kvůli nerovnováze nabídky a poptávky

Vysoké ceny letecké dopravy zůstanou kvůli nerovnováze nabídky a poptávky

Deficit přepravní kapacity na trhu letecké nákladní dopravy je v současné době okolo 30%, ačkoli úroveň obratu nákladu je nyní vyšší, než před pandemií Koronaviru.

Železniční přeprava kontejnerů mezi Čínou a Evropou se zvýšila 2,5krát

Železniční přeprava kontejnerů mezi Čínou a Evropou se zvýšila 2,5krát

V lednu až únoru 2021 bylo v infrastruktuře ruských železnic v provozu Čína – Evropa – Čína přepraveno 109,3 tisíc TEU, což je 2,5krát více než ve stejném období loňského roku.

Automatizované kontrolní komplexy urychlí přepravu kontejnerů z Číny po železnici

Automatizované kontrolní komplexy urychlí přepravu kontejnerů z Číny po železnici

Tisková služba ruské státní korporace Rostech informuje o plánech vybavit železniční kontrolní stanoviště na rusko-čínských hranicích systémem IDK (kontrolní a inspekční komplex), do 31. prosince 2021, které umožní automatickou kontrolu zboží bez zastavení vlaku.

Postpandemický syndrom pro ekonomiku: riziko vlny úvěrových selhání

Postpandemický syndrom pro ekonomiku: riziko vlny úvěrových selhání

Masivní nárůst vládních výdajů přivedl k prudkému nárůstu globálního dluhu. V roce 2020 centrální banky ve snaze podpořit ekonomiku zpustošenou pandemií koronaviru zahájily bezprecedentní snížení úrokových sazeb. Výsledkem bylo, že globální dluh vzrostl o 19,5 bilionu dolarů.

Námořní linky ztrácejí kontejnery v moři. Jak chránit své zájmy?

Námořní linky ztrácejí kontejnery v moři. Jak chránit své zájmy?

V posledních měsících několik nákladních lodí ztratilo značné množství kontejnerů v průběhu různých událostí, uvedly noviny The Wall Street Journal.

Logistika období pandemie: přehled roku 2020, předpovědi pro rok 2021

Logistika období pandemie: přehled roku 2020, předpovědi pro rok 2021

V roce 2020 se fungování trhu dopravních a logistických služeb výrazně lišilo od předchozích období. Dříve nashromážděné zkušenosti logistických operátorů v situacích ekonomických a politických krizí byly v minulém roce použitelné jen částečně, protože pandemie COVID-19 se stala hlavním faktorem ovlivňujícím práci celé světové ekonomiky.

Kapacita tržních odvětví a jejich chování během pandemie

Pokračujeme zveřejňovat výsledky marketingového auditu logistického průmyslu v nových podmínkách. V tomto článku bude prozkoumáno téma kapacity různých tržních odvětví a jejich chování během krizových situací podobných pandemii COVID-19.

Logistika 2020–2021: život po pandemii

Oddělení analytického a marketingového výzkumu skupiny společností TELS provedlo marketingový audit logistického odvětví v nových podmínkách. Tento článek je souhrnem jedné z částí zprávy: tržní trendy, které byly vyvinuty a zrychleny v důsledku pandemie a a které určují budoucnost dopravní logistiky.

Do vozového parku TELS se zařadily nové automobily

V říjnu dorazila do vozového parku společnosti TELS nová dodávka těžkých vozidel skládající se ze 7 vozidel MAN s plachtovými návěsy KRONE MEGA Liner.

Rizika a omezení na trhu nákladní dopravy v důsledku politické krize v Bělorusku

Politická krize v Bělorusku zjevně povede k negativním ekonomickým důsledkům pro samotnou republiku a s vysokou mírou pravděpodobnosti ke změnám na trhu nákladní dopravy mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Zejména bychom měli očekávat přerozdělení toků tranzitního nákladu, pokud Minsk implementuje své hrozby v reakci na sankce Polska a pobaltských zemí.

Podvodníci se aktivizovali: v jakých situacích dochází ke krádeži zboží?

Na pozadí růstu počtu kriminálních incidentů na trhu nákladní dopravy právní oddělení skupiny společností TELS opět připomíná svým zaměstnancům a partnerům , jak důležité je dodržovat „pravidla prevence“ krádeží nákladu a postupy pro přijímání smluvních partnerů k přepravě.

TELS vykazuje kladný vývoj navzdory záporným tendencím trhu

Souhrnné výsledky práce vypadají následovně: za 1 pololetí r. 2020 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nárůst počtu dopravních objednávek činí 5%, nárůst zisku za stejné období činí 6%.